Standerhejsning lørdag d. 27.04.

Standerhejsning

Arbejdet med at gøre grusbanerne klar er allerede gået igang, og snart samles vi igen om at gøre klubben klar til en ny sæson:

I år afholdes standerhejsning lørdag d. 27.04. Alle medlemmer er meget velkomne til at deltage og give en hånd på en hyggelig dag!

Kl. 9.00 byder husudvalget på morgenmad. Herefter hjælpes vi ad med bl.a. at sætte læsejl op og gøre anlægget spilleklart og indbydende.

Kl. 11.30 hejser bestyrelsen ST-flaget op og fortæller lidt om den kommende sæson, og vi skåler sammen sæsonen ind.

Vel mødt!

 

Standerstrygning 2018

Søndag d. 21.10 fra kl. 10 takker vi af for sæsonen og hjælper hinanden med at gøre klubben vinterklar.

Før vi går igang med opgaverne byder husudvalget på morgenmad i klubhuset fra kl. 9.30.

Dagens opgaver består i: at tage læhegn, bænke og pointtavler ind for vinteren.

Kom og giv en hånd for klubben – sammen får vi en hyggelig dag – og husk ketcheren så vi kan svinge den sammen, efter vi har klaret dagens tjans..

Der kan spilles på grusbanerne frem til og med standerstrygningsdagen. Derefter kan der fortsat spilles på de grønne baner.

Sportslig hilsen Seniorudvalget