Retningslinier for ansvarligt spil

Kære medlemmer

Vi vil nu byde velkommen til endnu en forhåbentlig forrygende sæson i Sundby Tennisklub dog med en række forholdsregler grundet den særlige situation vi står i med coronavirus.

Coronavirus forholdsregler

Som udmeldt i mail af 25. marts 2020 valgte bestyrelsen i ST at lukke klubhus og udendørsanlæg efter opfordring fra DTF og DGI Tennis grundet coronavirus. Der er dog nu blevet udarbejdet retningslinjer som muliggør en langsom og gradvis åbning af Sundby Tennisklub. Klubhuset vil dog fortsat være lukket indtil videre frem til 10. maj 2020. Udover sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer bedes alle klubbens medlemmer orientere sig i nedenstående retningslinjer:

  • Medlemmer bør så vidt muligt møde op omklædt og tage hjem efter endt udendørsaktivitet.
  • Spil bør foregå med spillere fra samme husstand, faste spillemakkere eller faste træningshold
  • Spillere må ikke opholde sig ved klubbens øvrige faciliteter før, under og efter spil.
  • Ankomst til klubbens banefaciliteter sker tidligst 5 minutter før starttid. Forlad banen 5 minutter før din booking udløber for at undgå for mange personer i klubben samtidig
  • Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres bolde/ketsjere/tasker. Spil med to eller flere sæt mærkede bolde, så kun én spiller rører ved ét sæt bolde
  • Rør ikke ved bænke, netstang, nettet, dommerstol eller andet materiale på og uden for banen
  • Medbring alle drikkevarer hjemmefra
  • Vis særlig opmærsomhed på at holde afstand ved sidebytte.