Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022 i Sundby Tennisklub d. 8. november 2022 kl. 19 i klubhuset.

 

De nuværende vedtægter kan findes på klubbens hjemmeside og kan downloades som pdf.

Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til bestyrelsen på st.bestyrelsen@gmail.com senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Udvalgenes beretninger
  • Juniorudvalg
  • Seniorudvalg
  • Driftsudvalg
  • Administrationsudvalg
  • Husudvalg
 1. Foreløbig regnskabsaflæggelse og godkendelse
 2. Fremlæggelse af budget, kontingent o.l. samt godkendelse af dette
 3. Valg til bestyrelse og udvalg
 4. Valg af intern revisor og revisor-suppleant
 5. Behandling af indkomne forslag.